Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • hoe kan je goed leren leren
  Bezoekers:
 • Zoeken met:
 • gebroken link? klik hier op.
 • nog...nachtjes wachten
  19-09-2017
  Prinsjesdag
  Prinsjesdag Ridderzaal Pad: div.mw-body-content » div.mw-content-ltr » p Prinsjesdag, altijd de derde dinsdag in september, is de dag waarop de leden van de Eerste en Tweede Kamer en de ministers bij elkaar komen in de Ridderzaal in Den Haag. Ook koning Willem-Alexander is hierbij aanwezig hij leest dan de troonrede voor. Hierin staan de plannen van de regering voor het komende jaar. Het wordt ook de miljoenennota genoemd, hierin staat dus hoeveel geld er volgend jaar wordt uitgegeven en waaraan.

  Daarna biedt de minister van financiën de miljoenennota aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Die haalt hij uit een speciaal koffertje. Dat heeft onze regering in 1947 van Engeland overgenomen.

  Ooit werd Prinsjesdag op maandag gevierd, maar dat kwam niet zo goed uit met de zondag waarop sommige mensen niet mochten reizen van hun geloof.

  Op 7 september 1898 kreeg koningin Wilhelmina een mooi cadeau van de Amsterdamse bevolking: de gouden koets. Koningin Wilhelmina werd op die dag officieel koningin. Op haar verzoek werd de koets zo gemaakt dat zij er in zou kunnen staan. De koets is daarom erg hoog. Bij de poort naar het Binnenhof moet de koetsier altijd goed opletten dat hij de poort niet raakt.

  Sinds 1903 rijdt de koningin op Prinsjesdag altijd in de gouden koets. Daarvoor kwam zij ook vaak met de glazen koets.

  Hoe komt Prinsjesdag aan zijn naam? Het woord 'Prinsjesdag' werd al in de 17e en 18e eeuw gebruikt voor de viering van de verjaardagen van de Prinsen van Oranje.

  Later wordt Prinsjesdag: de opening van de Staten Generaal. Het nieuwe parlementaire jaar begint. Staten Generaal: De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de volksvertegenwoordiging voor Nederland.

  De Grondwet van 1815: sindsdien bestaan de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De functies van de twee kamers zijn verschillend:

  • De Tweede Kamer heeft het recht van amendement en het recht van initiatief,
  • De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel enkel goed- of afkeuren. (Een amendement is een wijziging van een wet, met het doel het document te verbeteren.

  Het initiatief tot het doen van een wetsvoorstel kan uitgaan van de regering of de Tweede Kamer).

 • Can not you speak Dutch ? Choose a language
 
Add to Yurls